Kullanım Koşulları

Bu Kullanım Koşulları, Takeda İlaç Türkiye internet sitesi kullanımınız için geçerli olan şartları ve koşulları açıklamaktadır. Lütfen bu sitenin kullanımıyla ilgili bu şartları ve koşulları dikkatle okuyun. Bu internet sitesini kullanarak, sınırlama veya kalifikasyon olmaksızın bu şartları ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarının tümünü kabul etmiyorsanız, bu siteden faydalanamazsınız.


İnternet sitesinin kullanımı

Bu internet sitesinde verilen içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Takeda İlaç, bilgiler bu siteye eklendiğinde doğru olmasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir, ancak bu internet sitesinde yer alan bilgiler “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Takeda İlaç, bilgilerin doğru olduğunu garanti edemez. Bu internet sitesine ve buradaki içeriğe erişiminiz ve kullanımınız sizin sorumluluğunuzdadır. Bu internet sitesinde sunulan içeriğin doğruluğunu, eksiksiz oluşunu veya güvenilirliğini doğrulamakla ve b) bu internet sitesinden elde ettiğiniz herhangi bir içeriğin virüs içermediğinden emin olmak için gerekli tüm adımları atmakla yükümlüsünüz. Takeda İlaç; zapta karşı teminat, ihlal etmeme, ticarete uygunluk ve belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddeder. Hiçbir durumda Takeda İlaç, iştirakleri ve iştirakleri ile ilgili memurları, direktörleri, çalışanları, temsilcileri, bilgi sağlayıcıları ve lisans verenleri ile onların mirasçıları ve atamaları; doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç olarak, örnek teşkil eden, özel, cezai veya her türlü zarardan, zararların olasılığından haberdar olması durumunda dahi sorumlu değildir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler Takeda İlaç tarafından herhangi bir zamanda size bildirilmeksizin değiştirilebilir.


Fikri Mülkiyet Hakları

Bu internet sitesinin telif hakları Takeda İlaç'a aittir. Diğer tüm fikri mülkiyet hakları saklıdır. Takeda İlaç, bu internet sitesinde yayınlanan materyalleri yalnızca ticari olmayan kullanım için kopyalamanıza izin verir; ancak bu materyallerin herhangi bir kopyası, telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini saklı tutar.


Üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar

İnternet sitesi zaman zaman üçüncü tarafların internet sitelerine hiper metin bağlantıları içerebilir. Takeda İlaç, bu tür herhangi bir internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgi veya fikirden sorumlu değildir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez. Takeda İlaç'ın bu tür internet siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığı ve içeriklerinin Takeda İlaç'a bildirilmeksizin değişebileceği için, erişilen bilgilerin doğru olduğundan ve bu siteden indirilen yazılımların virüslerden veya tahrip edici nitelikteki diğer ögelerden arınmış olmasını sağlamak internet sitesi kullanıcısının sorumluluğundadır. Takeda İlaç, indirilen herhangi bir materyalle birlikte meydana gelen herhangi bir kayıp, hasar, maliyet veya yükümlülük konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.


Bilgiler, sağlık profesyonelleri tavsiyesi yerine geçmez.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece sağlık konularıyla ilgili bilgi sağlamak içindir. Bu bilgiler eksiksiz kabul edilmemeli ve bir doktor veya başka bir sağlık çalışanı ziyareti, telefon görüşmesi, konsültasyonu veya tavsiyesi yerine kullanılmamalıdır. Takeda İlaç, sağlık sorunlarının öz-yönetimini önermez. Sağlıkla ilgili sorular derhal bir doktor veya başka bir sağlık uzmanı ile tartışılmalıdır. Bu internet sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye yerine geçmez veya böyle bir tavsiyede bulunulmasını geciktirebilir.


Bilgi

Bu internet sitesine elektronik olarak iletilen her türlü kişisel bilgi Takeda İlaç'ın gizlilik bildirisine tabidir.


Bölünebilirlik

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir şekilde yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilmiş bir veya daha fazla maddesi varsa, geri kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir. Taraflar, geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine, asıl niyete mümkün olduğunca yakın olan geçerli ve uygulanabilir hükmü kullanacaktır.


Geçerli Kanun

Bu Kullanım Koşulları ve internet sitesini kullanımınız, herhangi bir kanun hükümleri ihtilafı gözetilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde yönetilir, yorumlanır ve tahlil edilir. Bu Anlaşmadan doğan tüm ihtilaflar sadece İstanbul/Türkiye'deki yetkili bir yargı alanında çözülecektir. Her bir taraf, İstanbul/Türkiye yargı yetkisini açıkça kabul eder ve uygun olmayan yargı yeri, kişisel yargı yetkisinin olmaması veya benzeri nedenlere ilişkin herhangi bir itiraz veya haktan feragat eder.